We all share…
…de wil om dingen te verbeteren.

Bijdragen

Tanzania Wheelchairs Foundation werkt aan een netwerk van werkplaatsen in Tanzania om de verkrijgbaarheid van degelijke rolstoelen te verbeteren. Daartoe geven we technische en financiële steun.

Uw bijdrage maakt ons werk mogelijk en is welkom op bankrekening nummer:

NL16 TRIO 0379 2000 07

BIC nummer / SWIFT code: TRIONL2U

ten name van Tanzania Wheelchairs Foundation

Onze stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Daarmee bestaat de mogelijkheid om giften af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Bekijk de voorwaarden die de belastingdienst daarvoor stelt.

Fiscaal nummer van Stichting Tanzania Wheelchairs: 8215.05.385