We all share…
…het verlangen om onafhankelijk te zijn.

Help mensen zichzelf te helpen

Overal ter wereld gebruiken mensen rolstoelen. Tijdelijk of voor de rest van hun leven. In goed ontwikkelde landen is het vanzelfsprekend om te kunnen beschikken over een rolstoel wanneer dat nodig is. Verzekeraars en overheidsinstanties zorgen daarvoor.

Helaas is dat niet overal ter wereld het geval. Zo kan men in de meeste Afrikaanse landen niet rekenen op de overheid om een rolstoel te krijgen. Gezondheidsverzekeraars zijn schaars en zo ze er al zijn functioneren ze meestal slecht. Er is een gebrek aan zowel fondsen als rolstoelen.

Tanzania Wheelchairs Foundation (TWF) wil de verkrijgbaarheid van rolstoelen verbeteren op een duurzame manier.

Een nieuwe toekomst

Vanwege een gebrek aan sociale voorzieningen leiden veel mensen met een beperking een schrijnend en passief bestaan. TWF wil deze mensen weer een toekomst geven. Met de mobiliteit die een rolstoel biedt nemen de kansen op een menswaardiger bestaan toe. Werk vinden wordt makkelijker, kinderen kunnen naar school, mensen kunnen hun sociale leven weer oppikken.

Doelstelling

Ons doel is om mensen met een beperking die een rolstoel nodig hebben te helpen. Daarbij is het onze overtuiging dat lokale rolstoelproductie de enige duurzame oplossing is voor het tekort aan rolstoelen. Donaties van particulieren en organisaties stellen ons in staat om technische en financiële steun te verlenen aan bestaande en startende rolstoelwerkplaatsen. Door het aantal werkplaatsen geleidelijk uit te breiden vormt zich een landelijk netwerk dat de verkrijgbaarheid in alle regio’s ten goede komt.

  • 1% van de bevolking in Oost-Afrika heeft een rolstoel nodig
  • daarvan heeft 5% daadwerkelijk een rolstoel

—World Health Organisation

Sponsors